Ditt auktionshus i Skaraborg

Kan vi hjälpa till? Vi erbjuder dagliga nätauktioner av föremål, hela hem och dödsbon. Vi når kunder nationellt och internationellt. Det är säljaren garanti för att få  bästa marknadspris.

Lämna in lokalt – sälj globalt!!

Vi erbjuder helhetslösning: Vi värderar, transporterar, tömmer och städer. Vi tillämpar RUT avdrag.

Tidigare sålda föremål

Värdering av föremål
Hur går en värdering till? Vi erbjuder olika alternativ, Läs mer…
Tjänster - helhetslösning för dödsbon och hela hem
Vill du ha hjälp att sälj/aveckla ett dödsbo eller hem? Vi tillhandahåller tjänster och helhetslösningar för Dig. Läs mer…